Vozidlo na svoz TKO a BRKO

Společnost Odeko s. r. o. oznamuje zahájení zadávacího řízení

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky dle § 38 zákona č.137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách 

Název veřejné zakázky: „Vozidlo na svoz TKO a BRKO“


Identifikační údaje zadavatele:

Název veřejné zakázky: Vozidlo na svoz TKO a BRKO
Název zadavatele: ODEKO s. r. o.
Statutární zástupce: Ing. Rostislav Všetečka - jednatel společnosti
Adresa zadavatele: Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí
IČ zadavatele: 62062760
Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62062760

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Jiří Šubrt - vedoucí provozu
Telefon: + 420 494 371 003 nebo +420 603 520 974 
 

Kontaktní osoba ve věcech organizačních: 
Alena Mylerová, DiS.
Telefon: +420 731 657 939

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62062760

Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky: https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=854777