Veřejné zakázky

Vozidlo na svoz TKO a BRKO

Společnost Odeko s. r. o. oznamuje zahájení zadávacího řízení

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky dle § 38 zákona č.137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách