Služby

Poradenství 

V případě zájmu Vám rádi poskytneme jakékoli informace z našeho oboru působnosti. Využijte našich znalostí a dlouholetých zkušeností a obraťte se se svým problémem na náš vyškolený personál. Zaručujeme Vám, že budete vždy s našimi službami spokojeni.

Speciální služby

Vždy se orientujeme na potřeby a požadavky zákazníka. Proto jsme vždy plně připraveni splnit i ty nejnáročnější požadavky mezi něž patří například:

 • Svoz a likvidace tuhého komunálního odpadu "TKO".
 • Svoz a likvidace odpadů kategorie "O".
 • Svoz a likvidace separovaných odpadů – plast, sklo, papír.
 • Svoz a likvidace biologického odpadu – tráva, listí apod.
 • Svoz a likvidace dřevního odpadu – větve, pilařské odpady apod. do prům. 150 mm.
 • Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny.
 • Evidence a výkaznictví obcím – separace, druhotné suroviny, EKOKOM.
 • Dodávky odpadových a separačních nádob 120 l, 240 l, 1 100 l.
 • Likvidace “černých” skládek.
 • Zajišťování svozu a likvidace drobného chemického odpadu od občanů a živnostníků.
 • Přeprava a zapůjčení kontejnerů (3 až 20 m3).
 • Přeprava nákladů (MAN kontejner, ruka) – 8 t.
 • Lehčí terení práce (čelní nakladač, radlice).
 • Přeprava nákladů (MAN kontejner, ruka) – 6 t.
 • Zimní prohrnování komunikací.
 • Práce drobnou mechanizací (křovinořezy, kalové čerpadlo, elektrocentrála).
 • Kompost ODEKO
 • Provozování: překládací stanice odpadů, rekultivace a kompostárny

Aktuality

Nařízení jednatele společnosti - Zákaz příjmu odpadu - Směsi, oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků - kód 170107

Začátek svozového dne je v 6:00

Šest hodin

Společnost Odeko s. r. o. opětovně upozorňuje občany jednotlivých obcí, že svozový den začíná v 6:00 hodin a trvá po celý den!

Žádáme občany, aby ustavovali své nádoby s předstihem. V případě, že nádoba bude ustavena před dům až po této hodině, je možné, že již nebude v určený den svezena. Trasy se mohou dle uvážení řidiče a event. z nepředvídatelných důvodů, lehce pozměnit (nesjízdnost silnic, technická závada…) a svozové vozidlo se již na danou lokalitu z úsporných a kapacitních důvodu nemůže vracet.

Děkujeme za pochopení.

 

AKTUALIZOVÁNO!

V současné době  Kompost ODEKO na  Kompostárně v Lípě nad Orlicí  JIŽ JE K DISPOZICI. Informace o prodeji v kanceláři spol. ODEKO.

Termín prodejního dne kvalitního Kompostu ODEKO na Kompostárně v Lípě nad Orlicí bude včas upřesněn.

 

Nařízení jednatele společnosti:

Zákaz příjmu odpadu od podnikatelských subjektů - Směsi, oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků - kód 170107.

 

Ukázka práce popelářů pro MC Ratolest Týniště nad Orlicí

Ukázka práce popelářů pro MC Ratolest Týniště nad Orlicí

V pondělí 12. 07. 2021 proběhla ukázka KUKA vozu a práce našich popelářů  pro MC Ratolest Týniště nad Orlicí. Jednalo se o ukázku vrámci příměstského tábora s názvem POVOLÁNÍ aneb Ten dělá to a ten zas tohle...  Děti byly nadšené, rodiče se vyptávali, jakým způsobem svozy odpadu probíhají, jak daleko naše vozy jezdí...Věříme, že ukázka práce popelářů byla pro děti i rodiče přínosem. 

kompost

Kvalitní kompost ODEKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V současné době Kompost ODEKO na  Kompostárně v Lípě nad Orlicí  JE K DISPOZICI, informace v kanceláři spol. ODEKO!

Termín prodeje kvalitního Kompostu ODEKO na Kompostárně v Lípě nad Orlicí bude upřesněn.

Cena: 630,- Kč/t bez DPH