Informace společnosti Odeko s. r. o.

*****************************************************************************************

Nařízení jednatele společnosti

V souvislosti se situací s COVID – 19 je uzavřen sběrný dvůr na překládací stanici Albrechtice nad Orlicí pro fyzické osoby.

Překládací stanice odebírá nadále odpad pouze od smluvních partnerů. Při naléhavé potřebě podnikatelů uložit jednorázově (bez smlouvy) odpad, je stanoven tento postup.

  1. Telefonická nebo e-mailová objednávka na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  2. Elektronické zasílání základního popisu odpadu
  3. ODEKO s. r. o. určí den a hodinu návozu
  4. Fakturace a veškerá komunikace bude probíhat elektronicky, výjimečně telefonicky.

Do odvolání jsou rovněž zrušeny návštěvní hodiny v sídle společnosti.

Ke komunikaci využijte telefon nebe e-mail.

                                                                  Ing. Rostislav Všetečka

                                                                      jednatel společnosti ODEKO s. r. o.

V Týništi nad Orlicí 16. 03. 2020

****************************************************************** 

SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘEN

Nařízení jednatele společnosti

 

Kvůli aktuální situaci

s COVID – 19 jsme

nuceni uzavřít provoz na

sběrném dvoře pro

fyzické osoby.

Převzetí a likvidace odpadu na překládací stanici probíhá pouze pro smluvní partnery s IČ. Přerušení převzetí odpadu od soukromých osob platí do odvolání.

Při naléhavé potřebě podnikatelů uložit odpad bez smlouvy, platí postup zveřejněný na webových stránkách spol. ODEKO s. r. o. – www.odeko.cz

Žádáme Vás, abyste toto nařízení dodržovali. Děkujeme za pochopení.

                                                      Ing. Rostislav Všetečka

                                                      jednatel společnosti

 

******************************************************************************************

__________________________________________________________________________________________

WP 20160616 10 37 00 Pro

Společnost Odeko s. r. o.  

 

bude 

 

prodávat na Kompostárně v Lípě nad Orlicí kvalitní 

 

Kompost ODEKO.

 

Cena 605,- Kč/t s DPH

 

Termín prodeje:  ZRUŠEN

 

v době od 8:00 - 15:30 hodin

 

 Další termíny budou v přestihu upřesněny.

 (Termíny prodeje budou stanoveny dle Vašeho zájmu. Bližší informace u mistra překládací stanice na tel. 603 813 310.)

 

KompostODEKO

*****************************************************************************************

********************************************************************************************

____________________________________________________________________________________________

Společnost ODEKO s. r. o. nabízí k prodeji 1 ks vyklápěcí kontejner s lisem. Cena 140 000,- Kč/ks bez DPH. Bližší informace na tel. 494 320 433

 

 

*****************************************************************************************

________________________________________________________________________________________

*****************************************************************************************

Jak třídit aneb "kam s tím" 

******************************************************************************************

__________________________________________________________________________________________

Odeko s. r. o, Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí)  přijme pracovníka na pozici – manipulant svozu odpadu:   

- Pracovní vztah - dohoda o provedení práce.

- Pracovní doba - 2-3 dny v týdnu (tzn. 15 - 20 h/týden).

- Min. věk 18 let.

- Nástup možný ihned.

- Kontakt: mistr překládací stanice - Milan Zahálka, tel. 603 813 310

*******************************************************************************************

___________________________________________________________________________________________

Společnost Odeko s. r. o. oznamuje:

V případě, že je problém se sjízdností některých vozovek a řidič využije  svého práva přerušit svoz směsného komunálního odpadu, platí následující řešení.

Svozová nádoba bude vyvezena při příštím pravidelném svozu a občan má právo k nádobě přiložit plastový pytel s odpadem, který bude svezen spolu s nádobou.

Děkujeme za pochopení.

 V Týništi nad Orlicí 20. 12. 2017

****************************************************************************************

________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

Společnost Odeko s. r. o. upozorňuje občany jednotlivých obcí, že svozový den začíná v 6:00 hodin! Žádáme tedy občany, aby ustavovali své nádoby s předstihem. V případě, že nádoba bude ustavena před dům až po této hodině, je možné, že již nebude v určený den svezena. Trasy se mohou z nepředvídatelných důvodů, lehce pozměnit (nesjízdnost silnic, technická závada…) a svozové vozidlo se již na danou lokalitu z úsporných důvodu nemůže vracet.

Děkujeme za pochopení.

 

*************************************************************************************

_____________________________________________________________________________________

************************************************************

_____________________________________________________________________________________

 

Dočasné opatření

 

 

Na základě vyhlášky č. 387/2016 Sb. společnost Odeko s. r. o., Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí přijala dočasné opatření, které se týká stavební suti od podnikatelských subjektů. Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků se na překládací stanici až do odvolání nepřijímají.

 

 

*************************************************************************************

_____________________________________________________________________________________

 

**************************************************************************************

V rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, bylo z projektu s názvem Shromažďovací nádoby na biologicky rozložitelné odpady ODEKO s.r.o. - ODEKO s.r.o. - 15233004 - CZ.1.02/4.1.00/15.28627 - 115D242004252 – 32525691, pořízeno následující: 13 ks velkoobjemových kontejnerů typ Rakvička.

**************************************************************************************

V rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, bylo z projektu s názvem Modernizace překládací stanice odpadů - ODEKO s.r.o. v Albrechticích nad Orlicí - ODEKO s.r.o. - 14178674 - CZ.1.02/4.1.00/13.22816 - 115D242001964 – 27362569, pořízeno následující: 2ks můstkové váhy1T60080NN-150, 1T8080NN-600, 10 ks velkoobjemových kontejnerů ABROLL, oprava zpevněných ploch.

**************************************************************************************

V rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, bylo z projektu s názvem Dovybavení kompostárny Lípa nad Orlicí - ODEKO s.r.o. - 12135234 - CZ.1.02/4.1.00/12.16485 - 115D242001643 – 19405590, pořízeno následující: oplocení a vjezdové brány objektu kompostárna Lípa nad Orlicí, BP stavební buňka6055 x 2435 x 2600 mm vč. příslušenství, elektrocentrála Honda ECT7000 F, teleskopický manipulátor – MERLO TURBOFARMER P40.7.

*************************************************************************************

Adresa

Odeko s. r. o.
Smetanova 395
Týniště nad Orlicí
517 21

Překládácí stanice

mistr překládací stanice
Milan Zahálka  
+420 494 372 182  
+420 603 813 310
ps@odeko.cz

Obchodní rejstřík

Spisová značka: C 7396
Soud: Krajský soud v Hradci Králové
IČO: 62062760
DIČ: CZ62062760

Ředitel společnosti

Ing. Rostislav Všetečka
+420 494 320 433
reditel@odeko.cz

Login Form

Copyright © 2015 ODEKO s.r.o. All Rights Reserved.